The Body Shop Macedonia

KOMUNITETI I TREGTISë Së DREJTë

Programi ynë pionier ka qenë i fortë që nga viti 1987.

Ne burojmë përbërës dhe pajisje etike me cilësi të lartë nga mijëra prodhues, fermerë dhe zejtarë në të gjithë botën. Zbuloni se si ky program nxit ndryshimet reale dhe na ndihmon të jemi një forcë për mirë.

ÇFARë ëSHTë KOMUNITETI I TREGTISë Së DREJTë?

Komuniteti i Tregtise se Drejte është programi ynë për një tregti të drejtë. Ndihmon furnizuesit tanë të kenë akses në treg dhe të investojnë në projekte sociale dhe mjedisore në të cilat përfitojnë komunitetet e tyre, dhe na ndihmon të mbushim produktet tona me gjëra të mira.

Ne e nisëm Komunitetin e Tregtisë së Drejtë në  vitin 1987, por atëherë ajo njihej si Tregti Jo Ndihmë. Mbi 30 vjet më vonë, kjo etikë është akoma e fortë. Nga gjalpi shea i punuar me dorë në Gana deri te qeset e ricikluara të dhuratave prej letre në Indi, ne marrim përbërës dhe pajisje shtesë nga i gjithë planeti, i cili i siguron pavarësi financiare jetike partnerëve tanë. Shumë prej tyre janë gra që jetojnë në zonat rurale, me mundësi të kufizuara ekonomike. Kjo na ndihmon të çojmë përpara qëllimin tonë të biznesit si një forcë për  mirë, dhe ne jemi tepër krenarë për këtë.

PSE ëSHTë NDRYSHE ?

Tregtia e drejtë i ndihmon prodhuesit në vendet në zhvillim të sigurojnë standarde të mira tregtare, përfshirë çmimet e drejta, kur punojnë me kompani në vendet e zhvilluara. Tregtia e Drejtë është programi ynë i personalizuar, i themeluar dhe drejtuar vetëm nga The Body Shop. Programi është më i madhi i tregtisë së drejtë në industrinë e kozmetikës. Të kesh programin tonë bën ndryshim sepse na jep një lidhje autentike me prodhuesit dhe furnizuesit tanë. Ne i njohim ata, personalisht. Ne i njohim familjet dhe komunitetet e tyre. Kjo e bën programin edhe më të rëndësishëm për ne.

PROGRAMI I KOMUNITETIT Të TREGTISë Së DREJTë

Ne përpiqemi të zhvillojmë partneritete tregtare afatgjata dhe kemi punuar me shumë nga furnizuesit tanë për dekada të tëra. Ne paguajmë çmime të drejta dhe ofrojmë kushte të favorshme tregtare, mbështetje të prodhuesve dhe qasje në një treg ndërkombëtar. Disa furnizues marrin gjithashtu një fond shtesë për të investuar në projekte për komunitetin të tilla si arsimi, kujdesi shëndetësor dhe sistemet ujitëse dhe kulluese. Qindra mijëra njerëz kanë përfituar nga këto projekte, përfshirë familjet dhe fqinjët e prodhuesve.

Ne jemi jashtëzakonisht krenarë për atë që ne dhe furnizuesit tanë kemi arritur, dhe synojmë të vazhdojmë të krijojmë ndikim pozitiv social dhe mjedisor në komunitetet ku tregtia jonë mund të jetë më e dobishme në të ardhmen.

Komuniteti i Tregtisë së Drejtë është po aq i rëndësishem sot sa ishte në vitin 1987. Në të gjithë botën, njerëzit ende nuk kanë qasje në kushte të mira pune dhe praktika të drejta tregtare. Tregtia e Drejtë e Komunitetit është trashëgimia jonë dhe do të jetë gjithmonë zemra e The Body Shop.

ÇFARë DO Të THOTë PëR JU KOMUNITETI I TREGTISë Së DREJTë

Komuniteti i Tregtisë së Drejtë është më shumë sesa thjesht se si i marrim përbërësit tanë. Eshte perfitim dhe dobi për të gjithë ne. Ne kemi qasje të drejtpërdrejtë në përbërës dhe pajisje shtesë me cilësi të lartë nga e gjithë bota, që do të thotë se blerja juaj i sjell benefite njerëzve dhe komunitetet në shumë mënyra. Ne duam që ju të dini historinë e plotë pas produkteve që doni. Lexoni historitë tona të suksesit për të zbuluar sesi produktet që blini kanë një ndikim pozitiv social në të gjithë botën.

HISTORI SUKSESI

Ne jemi vërtet krenarë që kemi arritur ndikim të gjerë ekonomik dhe social gjatë viteve përmes këtij programi. Ne zgjedhim të punojmë me furnizuesit që ndajnë frymën tonë pioniere. Të ardhurat dhe investimet nga tregtia jonë i kanë mundësuar komuniteteve të investojnë në disa projekte vërtet inovative dhe me ndikim në terren.

HISTORI SUKSESI

SIGURIMI I PAVARëSISë FINANCIARE Të GRAVE GANEZE

Ne kemi blerë gjalpë shea të Komunitetit nga Shoqata e Grave Tungteiya në Gana veriore që nga viti 1994. 640 gra nga 11 fshatra punojnë me gjalpë shea duke përdorur një proces 18-fazor të teknikave tradicionale, të kaluara nga nëna tek vajza për breza.

Marrja e një çmimi të drejtë po siguron të ardhura të pavarura për gratë, dhe gjithashtu ndihmon në fuqizimin e tyre përmes rritjes së besimit dhe respektit në komunitetin e tyre. Ne gjithashtu paguajmë një çmim premium për të ndihmuar financimin e projekteve të komunitetit që ndikojnë pozitivisht në jetën e 49,000 njerëzve në 11 fshatra në komunitetin më të gjerë. Investimi afatgjatë i ka mundësuar komunitetit të ndërtojë 7 shkolla që arsimojnë rreth 1,200 studentë çdo vit dhe të sigurojnë qasje në ujë të sigurt dhe objekte të kujdesit shëndetësor.

Shop hand treatments

LETëR DHURATe DHE KUTI NGA NEPALI

Iniciativa pionere në edukim dhe gjithëpërfshirje

Tregtia jonë e drejtë, paketimi i letrës dhe dhuratave i punuar me dorë është me burim të qëndrueshëm nga Get Paper Industry në Katmandu, Nepal. Ne jemi vërtet krenarë që kemi punuar me GPI që nga viti 1989. Këta artizanë profesionistë përdorin mbeturina dhe materiale të ricikluara (si copëza pambuku dhe kërcell të pemës së bananes) për të krijuar letrën.

GPI punëson më shumë gra sesa burra dhe u paguan atyre një pagë të drejtë, të barabartë, duke u siguruar që ata të marrin përfitime të barabarta. Ata gjithashtu kanë pionier projekte sociale për të përfituar i gjithë komuniteti rreth Bansbari. Ata ndihmuan në dërgimin e fëmijëve nga familjet më të varfra në shkollë, dhe ngritën nivelet e arsimimit për vajzat përmes fushatës dhe bursave të tyre ‘Dërgo Vajzat tuaja në Shkollë’.

Vitet e fundit, GPI ka nisur nismat për të rritur ndërgjegjësimin për trafikimin e qenieve njerëzore përmes lehtësimit të grupeve të vajzave në fshatrat lokale. Ata tani po përdorin gjithashtu zërin e tyre në një shkallë më të gjerë, duke organizuar konkurse mbarëkombëtare të eseve shkollore me temën e trafikimit të qenieve njerëzore.drejt

PLASTIKA E RICIKLUAR NGA INDIA

përballje me krizen e riciklimit në një mënyrë ndryshe

Rreth 3 miliardë njerëz në të gjithë botën jetojnë në vende pa menaxhim formal të mbeturinave – kjo është pothuajse gjysma e popullsisë së planetit. Kjo ka çuar në rreth 1.5 milion “mbledhës mbeturinash” – heronj të panjohur që punojnë pa u lodhur për të pastruar rrugët e qytetit të tyre në këtë sektor joformal. Grumbulluesit e mbeturinave përbëhen kryesisht nga “dalitë” (të njohur zyrtarisht si “të paprekshëm”), grupi më i ulët shoqëror në sistemin e kastave të Indisë. Kjo do të thotë se ata janë të prekshëm nga diskriminimi, shfrytëzimi dhe kushtet e këqija të punës.

Në vitin 2019, ne filluam partneritetin tonë të Tregtisë së Panairit të Komunitetit me Plastics for Change për të blerë plastikë të ricikluar nga mbledhësit e mbeturinave në Indi, për ta përdorur në paketimin tonë plastik. Tregtia jonë siguron një çmim të drejtë për plastikën në një industri famëkeqe shfrytëzuese, duke i dhënë stabilitet jetësor grumbulluesve të margjinalizuar të mbeturinave. Nisma fitoi “Çmimin e Inovacionit në Plastikë” të Korporatës Etike 2019 dhe është njohur në industri për qasjen e saj unike për të adresuar si anën mjedisore ashtu edhe atë njerëzore të krizës plastike.

ANGAZHIMI YNë ME FURNIZUESIT

Programi ynë i Komunitetit te Tregtisë së Drejtë kontrollohet dhe verifikohet në mënyrë të pavarur nga ECOCERT (një agjenci e vlerësimit të tregtisë së drejtë), e cila përfshin auditimin e rregullt të furnitorëve dhe të operacioneve tona të biznesit. Angazhimi ynë ndaj furnizuesve është përshkruar në Kartën tonë të Burimeve të Qëndrueshme, e cila thotë se si e imagjinojmë zinxhirët e qëndrueshëm të furnizimit dhe konfirmon parimet kryesore të programit tonë të Tregtisë së Drejtë të Komunitetit.

PARIMET TONA KRYESORE

ÇMIMI I DREJTë

Kjo do të vendoset përmes konsultimit me prodhuesit dhe do të rishikohet periodikisht. Çdo zinxhir furnizimi është unik. Ne ndjekim një standard të jashtëm të çmimit të drejtë, ose nëse kjo nuk ekziston, ne zhvillojmë një model të kostos së drejtë specifike për atë zinxhir furnizimi.

PROJEKTET E KOMUNITETIT

Aty ku është e përshtatshme, ne do të mbështesim projektet e komunitetit përmes primeve të çmimeve ose në disa raste, investimeve të drejtpërdrejta.

KUSHTET E TREGTIMIT Të FAVORIZUAR

Grupet e prodhuesve do të marrin kushte të favorshme të tregtisë. Për shembull, pagesa e hershme nëse është e nevojshme.

MBëSHTETJA E FURNIZUESIT

Ne synojmë të ofrojmë mbështetje ose trajnim nëse është e nevojshme. Kjo mund të jetë mbështetje e drejtpërdrejtë nga stafi i The Body Shop ose përmes aktorëve të jashtëm të tillë si OJQ -të lokale.

DETYRIMI TREGTAR

Ne ofrojmë parashikime për të mundësuar Grupet e Prodhuesve të marrin vendime të informuara në lidhje me nivelet e prodhimit dhe planifikimin e biznesit.

MENAXHIMI I MUNGESAVE Të FURNIZIMIT

Zhvillimi dhe mirëmbajtja e zinxhirëve të furnizimit në komunitetet e margjinalizuara është një aktivitet kompleks, afatgjatë. Herë pas here, ne përjetojmë çështje të pashmangshme të zinxhirit të furnizimit me furnizuesit tanë të Komunitetit te Panairit te Tregtisë që çojnë në mungesa të lëndëve të para. Kjo do të thotë që për të përmbushur kërkesën e klientit për produkte të caktuara, ne ndonjëherë duhet të përziejmë përbërësit tanë të Komunitetit te Panairit te Tregtisë me ato nga burime të tjera për të llogaritur mungesat. Meqenëse partnerët dhe marrëdhëniet tona të Tregtisë së Panairit të Komunitetit janë shumë të rëndësishme për ne, ne gjithmonë synojmë të mbrojmë kërkesën e vazhdueshme për përbërësin e furnizuesit të Komunitetit te Panairit te Tregtisë ndërsa zgjidhim çështjen. Duke vepruar kështu, ne punojmë sipas procedurave tona të brendshme standarde të funksionimit (të qeverisura nga Karta jonë e Sourcing Sourcing) dhe parimet e saj) për të siguruar zgjidhjen e shpejtë me ndikim minimal në komunitet.

STRATEGJIA E daljes

Në rast se ne kemi nevojë të ndalojmë tregtimin me një furnizues të Tregtisë së Panairit të Komunitetit, ne do të synojmë të njoftojmë të paktën 12 muaj për porosinë e fundit për produktin. Ne do të diskutojmë mënyrat për të mbështetur dhe minimizuar ndikimin negativ në organizatat e tyre dhe do të ndërtojmë në bashkëpunim ‘strategji dalëse’ për t’i ndihmuar ata të planifikojnë për të ardhmen.

ÇFARE ëSHTë TREGTIA ETIKE?

Në të gjithë botën, njerëzit ende nuk kanë qasje në kushte të sigurta dhe të sigurta të punës. Tregtia etike ka të bëjë me të qenit të sigurt se produktet dhe shërbimet që blejmë nuk janë bërë në kurriz të të drejtave të punëtorëve në zinxhirët tanë të furnizimit global. Enshtë shumë e rëndësishme për ne që të sigurohemi që produktet tona janë bërë në kushte të drejta dhe të mira pune.

PROGRAMI I TREGTISë ETIKE

Ne besojmë në biznes si një forcë për të mirë, dhe ne gjithmonë përpiqemi të fuqizojmë njerëzit dhe planetin. Kjo përbën bazën e programit tonë të Tregtisë Etike. Ne besojmë se të gjithë punëtorët në zinxhirin tonë të furnizimit duhet të jenë të lirë nga shfrytëzimi dhe diskriminimi dhe të gëzojnë kushtet e lirisë, sigurisë dhe barazisë.

Ne tregtojmë vetëm me furnizuesit që plotësojnë standardet tona të Tregtisë Etike për të siguruar që punëtorët të qëndrojnë të lirë nga shfrytëzimi. Ne u kërkojmë të gjithë furnizuesve tanë të nënshkruajnë një Kod Sjelljeje për t’u siguruar që ata angazhohen zyrtarisht për ruajtjen e zonave si këto:

  • Shëndeti dhe siguria
  • Kushtet e sigurta dhe higjienike të punës
  • Asnjëherë mos përdorni punën e fëmijëve
  • Pagat e jetesës
  • Orët e punës që nuk janë të tepërta
  • Asnjë diskriminim
  • Ofrohet punësim i rregullt
  • Njerëzit trajtohen me respekt

HISTORIA JONë ME TREGTINë ETIKE

Meqenëse The Body Shop u themelua në 1976, ne kemi bashkuar forcat me kompani me mendje të njëjtë, organizata vullnetare dhe sindikata për të zhvilluar një program kryesor tregtar etik.

Në 1998 ne u bëmë anëtarë themelues të The Ethical Trading Initiative (ETI) – një organizatë anëtarësie ku ne punojmë individualisht dhe me anëtarët e tjerë për të trajtuar pyetje komplekse në lidhje me hapat që kompanitë duhet të ndërmarrin për të tregtuar në mënyrë etike dhe si të bëjnë një ndryshim pozitiv tek punëtorët jeton.

Për të përmirësuar shikueshmërinë në zinxhirët tanë të furnizimit, ne jemi gjithashtu anëtarë të një platforme të burimeve përgjegjëse në internet të quajtur Sedex. Këtu furnizuesit mund të ndajnë raportet e tyre të auditimit dhe informacione të tjera mbi praktikat e tyre të të drejtave të njeriut – jo vetëm me ne, por edhe me klientët.

SKLLAVëRIA MODERNE

Deklarata jonë e Skllavërisë Moderne 2020 përshkruan veprimet që kemi ndërmarrë gjatë vitit 2020 për të parandaluar dhe trajtuar të gjitha format e skllavërisë moderne në operacionet tona globale dhe zinxhirin e furnizimit. Ai rishikon aktivitetet dhe arritjet tona kundër objektivave të deklaruar në Deklaratën tonë të Skllavërisë Moderne 2019.

Shopping Cart

Email me when in stock

We’d be happy to contact you as soon as this item is available. Simply enter your email address in the space below.